به گزارش افکارنیوز،

 نخست وزیر اسلوونی گفت به دلیل ملغی شدن نتایج یک همه‌پرسی دولتی از سوی دادگاه این کشور، استعفا می‌کند.

به نوشته روزنامه تلگراف، میرو کرار به دلیل آنگه دادگاه این کشور همه‌پرسی سال گذشته برای پروژه کلیدی ریلی در این کشور را ملغی کرد و دستور برگزاری یک همه‌پرسی دیگر داد، از سمت خود استعفا کرده است. 

وی گفت «من تصمیمی گرفتم که هر سیاست‌مدار قابل اعتمادی باید در چنین شرایطی اتخاذ کند. شما [مردم] فرصتی در انتخابات دارد تا میان درست و نادرست و اینکه چه کسی برای حمایت از شما لیاقت دارد، قضاوت کنید».

وی یادآور شد در دوره نخست وزیری‌اش، بحران اقتصادی در این کشور پایان یافت و اکنون اسلوونی رشد اقتصادی ثابتی دارد. کرار گفت در دوره وی کشورش سومین اقتصاد قوی در اروپا شد و بعد از سال 2009 کمنتری آمار اشتغال را داشته است.