به گزارش افکارنیوز،

با نزدیک شدن به زمان سفر "محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی به عراق که قرار است پایان ماه جاری میلادی انجام شود، هشتگ "به محمد بن سلمان در عراق خوشامد گفته نمی شود"، صفحات اجتماعی این کشور را پر کرده است.

خبر این سفر واکنش های متعددی را در دو سطح اجتماعی و سیاسی عراق به دنبال داشته است تا جایی که فعالان این دو بخش ضمن محکوم کردن سفر ولیعهد سعودی، جنایت های بیش از یک دهه عربستان در عراق از طریق حمایت از گروههای جنایتکار و تحریک آنان به کشتار طایفه ای به پشتوانه اظهارات تحریک آمیز نهادهای مذهبی وهابی در عربستان را یادآوری کردند.

فعالان سیاسی و اجتماعی عراق همچنین خواستار عدم استقبال و خوشامدگویی به ولیعهد سعودی و جلوگیری از گشایش روابط با عربستان شدند، زیرا به عقیده آنان هدف از این رو ند به فراموشی سپردن جنایت های تروریستی در حق ملت عراق است.