به گزارش افکارنیوز،

محمد البخیتی در گفتگو با الجزیره درباره اظهار نظر ولیعهد عربستان در گفتگو با واشنگتن پست مبنی بر اینکه گزینه عربستان در یمن انتخاب میان بد و بدتر است و گزینه دیگری در این کشور وجود ندارد، گفت: «این اظهارات بیانگر نگرش کینه توزانه ایشان به یمن است، رویکردی که باید آن را رویکرد واقعی عربستان دانست و همه مردم یمن باید چنین واقعیتی را درک کنند. بر اساس این نوع نگرش تمامی هسته‌ها و گروه‌های سیاسی یمنی، نامطلوبند، تفاوتی نیست آن گروه جنبش اخوان المسلمین باشد یا انصار الله، اما در میان این دو گزینه انصار الله بدتر است، اما در نقطه مقابل اخوان المسلمین باید بداند اگر انصار الله از میان برداشته شود آن وقت اخوان المسلمین در نگاه عربستان گزینه بدتر خواهد شد، در نتیجه همه گروه‌های سیاسی یمنی باید در اندیشه هایشان و در روابطشان با کشور‌های متجاوز تجدید نظر کنند. این کشور‌ها خیرخواه یمن نیستند. این موضوع به ویژه پس از آنکه طمع ورزی‌های متجاوزان در مناطق جنوبی یمن به اثبات رسید آشکارتر شده است، با این حساب بر ماست تا با هدف بهبود شرایط سیاسی داخلی در پی راه حل داخلی بر آییم.»

وی افزود: «در اظهارات گذشته بن سلمان نیز شاهد نفرت پراکنی و کینه ورزی هایش علیه اخوان المسلمین، چه در داخل یا خارج عربستان، بوده ایم. آنچه از زبان او در این زمینه بیان می‌شود تنها در حد نظریه نیست بلکه از سیاست‌های اجرایی و عملی عربستان به شمار می‌آید.»

البخیتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در دیدار اخیر با طرف عربستانی در مسقط درباره اظهار نظر‌های ولیعهد هم سخنی به میان آمده است، گفت: «ما در اساس با دیدار‌های مستقیم با مقامات عربستان، البته به شرطی که برای رسیدن به صلحی باشد که در آن سلامت همگان تضمین می‌شود، مخالف نیستیم، حتی در گذشته دیدار‌هایی هم وجود داشت، اما هیچ دیدار جدیدی با آنان در مسقط نداشتیم. البته ممکن است رایزنی‌هایی غیرمستقیمی داشته باشیم، زیرا همه ما در منطقه برادریم و نیاز داریم به عنوان مسلمان یا عرب رایزنی‌هایی داشته باشیم.»

عربستان تصمیم گیرنده نیست بلکه این آمریکاست که برای عربستان تصمیم می‌گیرد.

وی افزود: «یکی از اهداف ما توقف جنگ و آغاز روند سیاسی در داخل است که باید از طریق گفتگو میان گروه‌های سیاسی مختلف یمن انجام شود تا برای پر کردن خلاء قدرت اجرایی کشور توافق شود، یعنی باید رئیس جمهوری توافقی برگزیده و برای سه تا پنج سال، دولت وحدت ملی تشکیل شود تا پس از آن شاهد برگزاری انتخابات باشیم. اما مشکل این است که در این زمینه عربستان تصمیم گیرنده نیست بلکه این آمریکاست که برای عربستان تصمیم می‌گیرد و آمریکا هم در پی افزایش اختلافات در منطقه است، سیاستی که با نشان دادن چراغ سبز برای آغاز جنگ علیه برخی کشور‌های منطقه همچون یمن و یا ایجاد بحران همچون بحران عربستان و امارات علیه قطر آشکار می‌شود. در نتیجه مشکل این است که عربستان و امارات خدمت دهنده به آمریکا هستند. این دو کشور حتی بدون اینکه آمریکا از آنان خدمتی را بخواهد وظیفه خود می‌دانند به واشنگتن خدمت رسانی کنند، وقت آن رسید که همه ملت‌های منطقه این واقعیت‌ها را درک کنند.»