به گزارش افکارنیوز،

احمد اوزومجو، مدیر کل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی گفت: به محض آنکه گزارش‌هایی پیرامون استفاده از سلاح‌های شیمیایی احتمالی مطرح شد، این سازمان تحقیقات اولیه‌ای را در این خصوص انجام داد.

وی در بیانیه‌ای گفت که دو تیم حقیقت یاب در حال حاضر اطلاعات بیشتری را جمع آوری می‌کنند تا ثابت شود که آیا از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده است یا خیر.

احمد اوزومجو نسبت به این اوضاع نگرانی شدید خود را ابراز کرد.

اوزومجو تصریح کرد که کارشناسان "از تمامی منابع موجود" به دنبال اطلاعاتی می‌گردند و اطلاعاتی را که جمع آوری خواهند کرد، به ۱۹۲ کشوری که توافق‌نامه ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی را امضا کرده‌اند، ارائه خواهند داد.