به گزارش افکارنیوز،

صنعت ساختمان در انگلیس که شاهد حضور ده‌ها هزار نیروی کار مهاجر اروپایی در شرایط خطرناک از لحاظ ایمنی و بدون پرداخت مناسب حقوق و دستمزد است و مورد انتقاد موسسات خیریه قرار دارد، با معضل برده‌داری نوین روبروست.

دست کم یک سوم صد و چند هزار نفر کارگر مهاجر اروپایی بخش ساختمان سازی در لندن از کشور‌های اروپایی مانند روسیه و لهستان کار‌هایی را بدون دستمزد انجام داد ه. و مورد سوءاستفاده لفظی و فیزیکی قرار گرفته اند.

به گفته نهاد خیریه موسوم به «تمرکز بر استثمار نیروی کار»، صنعت ساختمان انگلیس که دولت این کشور معتقد است سالانه صد میلیارد پوند به اقتصاد کمک می‌کند و برای بیش از دو میلیون و سیصد هزار نفر نیز شغل ایجاد کرده است یکی از بخش‌هایی است که از بیشترین احتمال ظهور برده داری نوین برخوردار است.

انگلیس دارای چهار دهم (۰.۴) بازرس کار به ازای هر ده هزار نیروی کار است که معادل نیمی از همین آمار در لهستان یا یک سوم تعداد بازرسان نیروی کار در آلمان به ازای هر ده هزار نیروی کار است.

به گفته نهاد‌های خیریه، دست کم سیزده هزار کارگر در سراسر انگلیس قربانی کار اجباری، استثمار جنسی و کار بیش از حد بوده‌اند.