به گزارش افکارنیوز،

نمایندگان پارلمان قرقیزستان با درخواست «سورانبای جین بیک اف» رئیس جمهور قرقیزستان برای برکناری «ایندیره جالدوبایوا»، دادستان کل موافقت کردند.

در این جسله ۱۰۵ نماینده پارلمان با برکناری دادستان کل موافقت کردند و فقط ۲ نماینده اعلام مخالفت کردند.

«ناتالیا نیکی‌تنکو»، نماینده حزب «آتا-مکن» و مخالف دولت در پارلمان پیشنهاد داد تا کمیسیونی از نمایندگان پارلمان برای بررسی پرونده‌های جنایی مقامات بازداشت شده این کشور تشکیل شود.

همچنین در این جلسه «محمدقالی ابول‌قاضی‌اف» رئیس دفتر ریاست جمهوری که در نشست پارلمانی نیز حضور داشت دلیل درخواست جین بیک اف با برکناری جالدوبایوا را توضیح داد.

وی در این باره گفت: دلیل برکناری دادستان کل مبارزه ضعیف وی با فساد مالی و دفاع ضعیف از شهروندان در مقابل نهاد‌های اجرای قانون است.

ابول‌قاضی‌اف خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۸ تحت ریاست دادستانی کل هیچ نشست هماهنگی در جهت مبارزه با فساد مالی برگزار نشد و این سازمان به نهاد ثبتی پرونده‌های جنایی تبدیل شده بود.

رئیس دفتر ریاست جمهوری اضافه کرد: به رئیس جمهوری شکایت‌های زیادی مبنی بر ارائه عکس العمل ضعیف به مراجعات شهروندان به نهاد‌های دادستانی آمده است.

«میکتیبک عبدیل‌دایف»، نماینده پارلمان با اشاره به تبدیل دادستانی کل به نهاد ثبت پرونده‌های جنایی، تأکید داشت: دلیل این تبدیل در آن است که وضایف اصلی دادستانی کل از آن گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای این که دادستانی بتواند به بهترین نحو در مقابل وظایف خود اقدام کند بایستی به آن قدرت داد.