به گزارش افکارنیوز،

 یک قانونگذار حزب حاکم کره‌جنوبی اخیرا فاش کرده که ارتش برنامه‌ای در دست داشت تا اگر راهپیمایی‌های مخالفان یا حامیان پارک گئون‌های، رئیس‌جمهوری وقت کره‌جنوبی به خشونت کشیده شد، برای برقراری نظم نیروهای نظامی را بسیج کند. اعتراضات پس از آن به جریان افتاد که یک دادگاه قانون اساسی به اتهام رسوایی فساد این رئیس‌جمهوری سابق، حکم به استیضاح او داد.