به گزارش افکارنیوز،

دلیل تجمع آنها، اعتراض به بازداشت یکی از حریدی‌هایی بود که از رفتن به خدمت سربازی امتناع کرده بود.

یهودیان حریدی، شاخه‌ای از یهودیان ارتدکس هستند که حدود یازده درصد جمعیت ساکن سرزمین‌های اشغالی را تشکیل می‌دهند و اغلب در محله‌ها و شهرک‌های تماماً ارتدوکس‌نشین زندگی می‌کنند.

پسران حریدی در مدرسه عمدتاً تورات و تلمود می‌خوانند و تا بزرگسالی و در حقیقت تا پایان عمر بیشتر وقتشان را صرف مطالعه متون مذهبی می‌کنند. بر همین اساس، آنها معتقدند که باید از رفتن به خدمت سربازی معاف شوند.

رژیم صهیونیستی نیز از دیرباز بسیاری از آنها را از رفتن به خدمت سربازی معاف کرده اما امتناع آنها از رفتن به سربازی همواره موجب اعتراض سایر یهودیان ساکن در سرزمین‌های اشغالی بوده است. به همین دلیل، پارلمان این رژیم اخیرا لایحه‌ای را برای اجباری کردن خدمت سربازی برای یهودیان حریدی ارائه کرده که خشم آنها را برانگیخته است.

حمله پلیس اسرائیل به یهودیان معترض به خدمت وظیفه سربازی+تصاویر

حمله پلیس اسرائیل به یهودیان معترض به خدمت وظیفه سربازی+تصاویر

حمله پلیس اسرائیل به یهودیان معترض به خدمت وظیفه سربازی+تصاویر

حمله پلیس اسرائیل به یهودیان معترض به خدمت وظیفه سربازی+تصاویر