به گزارش افکارنیوز،

طبق توافق‌نامه‌ای که اخیرا میان پاکستان و روسیه به امضا رسیده است، ­افسران نظامی پاکستانی در موسسات نظامی فدراسیون روسیه آموزش نظامی می بینند.

در حالی که روابط پاکستان با آمریکا تنش‌آمیز شده است، این قرارداد بر وابستگی فزاینده پاکستان به روسیه در حوزه نیازهای نظامی اش تاکید می کند. این قرارداد اوایل این هفته و طی سفر الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه، به پاکستان به امضا رسید.

این توافق در حالی صورت گرفته است که رسانه های محلی گزارش داده اند آمریکا کمک های مالی خود را به آموزش نظامیان پاکستانی متوقف کرده است؛ اقدامی که مشاهید حسین، سناتور پاکستانی، آن را «اشتباه و دارای تاثیر معکوس» نامیده است. حسین که ریاست کمیته امور خارجه پاکستان را بر عهده دارد تاکید کرد: آمریکا با سیاست شکست خورده تلاش برای زورگویی و تهدید پاکستان با چنین تحریم‌های کوتاه مدتی، در حال تکرار اشتباهات گذشته است.

رسانه های پاکستانی پیش از این درباره لغو 66 برنامه آموزش افسران نظامی پاکستانی در مراکز آمریکایی گزارش داده بودند.