به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران برای روابط خود با برزیل بعنوان بزرگترین کشور آمریکای لاتین و یکی از قدرتهای نوظهور جهانی اهمیت ویژهای قائل است. در این راستا تعاملات و گفتگوها بین دو کشور روند عادی خود را طی میکند و هیچ تغییری در نگاه تهران به روابط با برازیلیا ایجاد نشده است.

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به برخی مطالب منتشره در خصوص روابط کشورمان و برزیل اظهار داشت: روابط ایران و برزیل قدمتی بیش از ۱۱۰ سال دارد و در طول این سالهای متمادی همواره از ویژگی‌های مثبتی برخوردار بوده است. این روابط در چند سال گذشته و پس از سفر متقابل روسای جمهوری به دو کشور در همه ابعاد رشد قابل توجهی داشته است.

مهمانپرست افزود: جمهوری اسلامی ایران برای روابط خود با برزیل بعنوان بزرگ‌ترین کشور آمریکای لاتین و یکی از قدرتهای نوظهور جهانی اهمیت ویژه‌ای قائل است. در این راستا تعاملات و گفتگو‌ها بین دو کشور روند عادی خود را طی می‌کند و هیچ تغییری در نگاه تهران به روابط با برازیلیا ایجاد نشده است.

وی افزود: ظاهرا برخی از محافل رسانه‌ای و کشورهای ثالثاز روابط خوب ایران و برزیل ناخرسند بوده و برای خدشه به این روابط با ناامیدی به تبلیغات رسانه‌ای روی آورده‌اند.

شایان ذکر است یکی از روزنامههای برزیلی در روز سوم بهمن ماه جاری مطالبی را به نقل از مشاور مطبوعاتی احمدینژاد پیرامون روابط جمهوری اسلامی ایران و برزیل منتشر کرده بود که بر روابط دو کشور اثر منفی گذاشت هرچند خبرگزاری دولت این اظهارات را ناقص و غیر دقیق عنوان کرد.