به گزارش افکارنیوز،

اشرف الغذرا گفت: «برای ما جایگزین کردن منبع انرژی دیگر به جای جریان برق دشوار است و اگر کمبود برق تا چند روز دیگر در نوار غزه ادامه پیدا کند این بیمارستان‌ها تعطیل خواهند شد.»

وزیر بهداشت فلسطین تاکید کرد: «کمبود انرژی در غزه یک مشکل حاد است و برق تولیدی ژنراتور‌ها نیز در بیمارستان‌های اصلی این منطقه در چند روز آینده به انتها خواهد رسید.»

در بیت حانون منابع بیمارستانی گفتند در صورت نبود برق در این منطقه ۳۵۰ هزار نفر از خدمت رسانی پزشکی و خدمات بهداشتی محروم خواهند شد.