به گزارش افکارنیوز،

بنا به گزارش وبگاه «المقاوم‌» این اولین حضور علنی شیخ قاسم پس از انجام عمل جراحی در لندن در  پی دو سال محاصره در بحرین است. 

آیت الله عیسی قاسم که در پی تحمل بیش از دو سال محاصره نظامی توسط رژیم آل خلیفه دچار وخامت شدید اوضاع جسمانی و سلامت شده است مردادماه امسال (1397)  به بیمارستانی در لندن منتقل شده است.