به گزارش افکارنیوز،

این نگرانی به آن دلیل است که پایگاه نیرویی دریایی اسرائیل و زیردریایی های جنگی این رژیم در بندر حیفا مستقر است. سرمایه گذاری چین در بنادر اسرائیل، تهدید برای روابط راهبردی میان اسرائیل و آمریکا است و ممکن است که تاثیرات منفی بر منافع آمریکا در دریای مدیترانه و نیز بر جایگاه اسرائیل به عنوان یک پایگاه نظامی راهبردی برای ناوگان ششم دریایی آمریکا بگذارد.

هاآرتص در ادامه به نقل از مقامات آمریکایی می نویسد: کارشناسان آمریکایی معتقدند که اسرائیل با بخشیدن کلید بندر حیفا به چینی هاعقل خود را از دست داده است و نیروی دریایی اسرائیل دیگر نمی تواند بر روابط محکمی که میان این نیرو و ناوگان ششم دریایی آمریکا وجود دارد در صورت ورود چینی ها به این عرصه تکیه کند.

چینی ها علاوه بر پروژه بندر حیفا، در قراردادهای دیگری همچون پروژه تونل های «کرمل» در حیفا، مترو «تل آویو» و همچنین  احداث بندر جدید اسدود حضور دارند.