به گزارش افکارنیوز،

بر اساس اعلام پلیس مالزی، این افراد در پی ترویج سلفی گری در مالزی بودند و اقدامات آنها می توانست تهدیدهای امنیتی برای مالزی بوجود بیاورد.

اخبار بین الملل- به گفته پلیس مالزی، افراد بازداشت شده در پی ضربه زدن به غیر مسلمانان و همچنین مسلمانانی که با تفکرات آنها موافق نبودند، بودند. افراد بازداشت شده همچنین دموکراسی را یک امر غیر اسلامی می دانند.