به گزارش افکارنیوز،

۲۴ ساعت پس از برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری کامرون یکی از نامزد‌ها خود را پیروز این انتخابات معرفی کرد. موریس کامپو Maurice Kamto در یک نشست خبری که عصر دوشنبه برگزار شد، خود را نامزد پیروز انتخابات معرفی کرد.

مجری فرانس ۲۴ از گزارشگر این شبکه در یائونده، پایتخت کامرون پرسید که آیا وزیر دادگستری سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری خود را آماده جانشینی پل بیا، رئیس جمهور و نامزد حزب حاکم کرده است؟

گزارشگر هم در جواب گفت، بله. این اظهارات ۲۴ ساعت پس از برگزاری انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری مثل یک انفجار بود. در حالی که شمارش آرا انتخابات همچنان ادامه دارد، موریس کامپتو صبح امروز خبرنگاران را گرد خود جمع و در برابر خبرنگاران رسانه‌های داخلی و بین المللی خود را برنده انتخابات معرفی کرد.

کامپو بی آن که از عبارت ریاست جمهوری استفاده کند، گفت: «من از سوی مردم کامرون برای انجام ماموریتی برگزیده شده ام و با جدیت از آن دفاع می‌کنم.»

گزارشگر ادامه داد، کامپو در این نشست خبری از پل بیا رئیس جمهور کامرون خواست برای جلوگیری از بروز درگیری‌های انتخاباتی که ضرورتی برای آن وجود ندارد، برنامه‌ای برای انتقال قدرت به شیوه مسالمت آمیز تدارک ببیند.

اردوگاه حزب حاکم این اظهارات را اعلام جنگ و به مبارزه طلبیدن دولت و حکومت پل بیا قلمداد کرده است. دولت در واکنش به این اظهارات درنگ نکرد و سخنگوی دولت اقدامات فرا قانونی کامپو را به عنوان فرار رو به جلو خواند و تاکید کرد وی می‌بایست پاسخگوی اظهاراتش باشد.

چرا که در کامرون بر اساس قانون انتخابات، فقط شورای قانون اساسی حق دارد فرد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. البته همان طور که شما اشاره کردید، کامپو در دولت پل بیا وزیر دادگستری بود و قطعا از این قوانین آگاه است. اما به نظر می‌رسد که وی تصمیم گرفته است که همه چیز را به فراموشی بسپارد.