به گزارش افکارنیوز،

«استیو بیکر» معاون سابق وزارت برگزیت انگلیس و از اعضای پارلمان این کشور می‌گوید دست‌کم ۴۰ نفر از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار به توافق احتمالی برگزیت رای مخالف خواهند داد چراکه موافق طرحی نیستند که آنها را به صورت نیم‌بند در اتحادیه اروپا نگه دارد.

چنانچه ترزا می نخست‌وزیر انگلیس موفق به حصول توافق با اتحادیه اروپا شود، برای اجرایی کردن آن نیازمند تایید حداقل ۳۲۰ نماینده پارلمان است.

به‌این‌ترتیب، اگر ۴۰ نماینده محافظه‌کار از او روی‌گردان شوند؛ سرنوشت دولت و روند خروج از اتحادیه اروپا به دست حزب اپوزیسون کارگر خواهد افتاد که در هر صورت با هرگونه توافق به‌دست‌آمده از سوی ترزا می مخالف است.

بنابر پیشنهاد می، انگلیس به دنبال ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا در دوره پسابرگزیت است که تابع قوانین مشترک باشد حال‌آنکه به عقیده برخی، چنین طرحی انگلیس را همچنان در قید‌وبند اتحادیه اروپا گرفتار کرده و مانع از استقلال کامل این کشور می‌شود.