به گزارش افکارنیوز،

دولت ترکمنستان هر ساله در فصل جمع آوری پنبه سربازان، کارمندان دولتی و مردم را موظف به جمع آوری پنبه می کند.

از آغاز ماه سپتامبر همزمان با آغاز برداشت پنبه کارمندان نهادهای دولتی، سربازان و مردم در گروههای مختلف مجبور به کار کردن در مزارع پنبه هستند.

بر اساس این گزارش، هر فرد موظف است به مدت یک هفته در مزارع پنبه کار کند در غیر این صورت فرد باید با پرداخت حقوق به فرد دیگری جایگرینی برای خود انتخاب کند.

اما در این مدل کاری تنها سربازان وظیفه از جمع آوری پنبه خرسند هستند زیرا علاوه بر برداشتن محدودیت پادگانی در مزارع آنها از غذای بهتری از خوراک پادگان بهره مند می شوند.

در این فصل همچنین افرادی که بیکار هستند با گرفتن پول از افراد مستطیع می توانند به جای آنها کار کنند و زندگی بهتری را بگذارنند.

هر فرد در این مزارع بین 3 تا 10 کیلو گرم پنبه جمع آوری می‌کند با وجود نارضایتی در مردم اما مقامات محلی به اجبار از مردم بیگاری می کشند و فقط برای آنها رضایت مقامات بالاتر و جمع آوری پنبه است.

این در حالی است که در سال گذشته دولت آمریکا خرید پنبه از ترکمنستان را به دلیل استفاده اجباری از کودکان 10 تا 15 ساله ممنوع کرد.