به گزارش افکارنیوز،

وی در گفتگو با روزنامه کویتی الشاهد که دیروز جمعه منتشر شد،‌ مدعی شد که ملت مصر اجازه بازگشت اخوان به حاکمیت را نمی‌دهد، چرا که رویکرد فکری اخوانی‌ها برای زندگی مناسب نیست و ملت مصر با آن تقابل دارند.

السیسی ابراز داشت که آن چیزی که در مصر تحت عنوان بهار عربی به وجود آمد، در نتیجه اتفاق اشتباه و راه حلی اشتباه بود. این هرج و مرج خلاق باعث ایجاد تخریب و ویرانی در بسیاری از کشورهای عربی شد.

السیسی ادامه داد که مصر به علت رسوخ موسسات دولتی در وجدان ملت به سلامتی از این هرج و مرج خارج شد. اما این هرج و مرج که اخوانی ها آن را مدیریت کردند، باعث تخریب بسیاری از کشورهای عربی از جمله یمن و لیبی شد. سوریه نیز در حال حاضر از این بحران بهبود پیدا کرده و نیازمند تلاش برای بازسازی دوباره است.