به گزارش افکارنیوز،

پرونده شکایت بر ضد دانشگاه هاروارد آمریکا به علت رفتار تبعیض‌آمیز آن ضدآسیایی‌تبار‌ها روز دوشنبه در دادگاهی در این کشور مطرح شد و توجه همگان را در سراسر آمریکا به موضوع تبعیض در دانشگاه‌های این کشور جلب کرد.

یک گروه مردم نهاد در آمریکا موسوم به پذیرش عادلانه دانشجویان در این کشور که معتقد است مراکز آموزشی آمریکا هنگام پذیرش دانش‌آموزان و دانشجویان به نژاد آن‌ها توجه و براساس نژاد آن‌ها را انتخاب می‌کنند چهار سال پیش شکایتی ضد دانشگاه هاروارد ارائه و اعلام کرد این دانشگاه آمریکا از چند دهه قبل در انتخاب دانشجویان خود به نژاد آن‌ها توجه کرده است.

البته دانشگاه هاروارد این اتهامات را رد کرده است.

روز دوشنبه در جلسه دادگاه بررسی پرونده شکایت بر ضد دانشگاه هاروارد، شاکیان اعلام کردند دانشجویان آسیایی‌تبار این دانشگاه در مقایسه با دانشجویان و کادر آموزشی غیرآسیایی در رتبه بندی شخصی، امتیاز کمتری دریافت می‌کنند.

تیم حقوقی دانشگاه هاروارد که در این جلسه حضور داشت این اتهام را رد و اعلام کرد که عامل نژاد یکی از عوامل کم تاثیر در رتبه‌بندی شخصی دانشجویان این دانشگاه است.

در حال حاضر دانشجویان آسیایی تبار حدود 23  درصد از دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می‌دهند.

روز دوشنبه همزمان با بررسی پرونده شکایت ضد دانشگاه هاروارد گروهی از دانشجویان در برابر دادگاه تظاهرات کردند و شعار دادند دانشگاه هاروارد باید تصمیم‌گیری بر اساس نژاد را متوقف کند.