نژادپرستی
  • گزارشی از سوی وزارت دفاع کانادا هشدار داد که ارتش این کشور شدیدا درگیر مشکل راستگرایی افراطی از جمله نئونازی‌ها و برترپنداران سفیدپوست شده و این مشکل در حال تشدید است.

  • در ماجرای اوکراین، نژادپرستی غرب را همه با چشم‌باز دیدند. صریحاً در رسانه‌هایشان اظهار تأسّف می‌کنند که این دفعه جنگ در خاورمیانه نیست، در اروپا است! یعنی اگر جنگ و خونریزی در خاورمیانه باشد اشکال ندارد امّا در اروپا که باشد اشکال دارد. این نژادپرستی به این وضوح، به این روشنی! امروز یکی از رسواترین و فاش‌ترین مقاطع دوران معاصر است.

  • کارشناس صهیونیست:

    کارشناس صهیونیست در یادداشتی نوشت:اسرائیل درحال کندن قبرش به دست خودش است؛ چراکه نقش بردگی را برای شهرک نشینان ایفا می‌کند و ارتش این رژیم به خدمت‌گزار گروه خطرناکی از یهودیان نژادپرست تبدیل شده است.

  • گوترش:

    دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مهاجرت اظهار داشت که مهاجران در طول همه گیری ویروس کرونا به عنوان دانشمند، متخصص سلامت و بهداشت و کارگران بخش های ضروری در خط مقدم مقابله با کرونا هستند.

  • رسیدن بحث‌های مرتبط با نژادپرستی از کف خیابان‌های آمریکا به مجلس نمایندگان این کشور نشان می‌دهد شکاف اجتماعی به وجود آمده بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات سال 2016، هر روز وضعیت وخیم‌تری پیدا می‌کند و این آتش زیر خاکستر می‌تواند در انتخابات سال 2024 به آتشفشانی عظیم در داخل جامعه آمریکا تبدیل شود.