به گزارش افکارنیوز،

قرار بود وزیر خارجه برزیل فردا طی یک سفر کاری چند روزه برای دیدار با مقامات بلند پایه مصری به این کشور برود.

در همین راستا تعدادی از تاجران برزیلی که به مصر سفر کرده بودند مجبور شدند این کشور را ترک کنند.  مقامات مصری با اعلام نکردن دلیل اصلی این اقدام تاکید کردند که لغو سفر وزیر خارجه برزیل به دنبال تغییرات کاری صورت گرفت.