به گزارش افکارنیوز،

خشکسالی‌های پیاپی باعث شده است کشاورزان یونانی و از جمله زعفران‌کاران در این کشور آسیب و خسارت‌های زیادی را متحمل شوند.

براساس اطلاعاتی که فدراسیون تعاونی‌های کاشت زعفران در یونان منتشر کرده است، با توجه به ادامه خشکی هوا در ماه‌های ژوئن در منطقه کوزانی، تنها منطقه کشت زعفران در یونان، باعث شده است پیاز‌های زعفران رشد کافی نداشته باشند و نزدیک هزار خانواده از خرده کشاورزان که به کشت زعفران اشغال دارند، محصولی به مراتب کمتر از سال گذشته برداشت کنند.

تولید سالیانه زعفران در یونان معمولا حدود پنج تن است که سال جاری به علت خشکسالی، فقط حدود دو تن برداشت شده است.

مسئولان محلی در یونان می‌گویند هر چند زعفران به آبیاری چندانی نیاز ندارد و معمولا آبی که از باران به گیاه میرسد برای رشد آن کافی است، ولی خشکسالی امسال را نیز باید غیرعادی و نادر دانست.

افزون بر زعفران، خشکسالی به دیگر محصولات کشاورزی در یونان آسیب وارد کرده است و گمان می‌رود تولید پنبه در این کشور کاهش چشمگیری داشته باشد، همچنین تولید زیتون و به دنبال آن تولید روغن زیتون نیز کاهش چهل درصدی داشته باشد و تولید عسل نیز در این کشور کاهشی بیست درصدی را تجربه کند.