به گزارش افکارنیوز،

«میشائیل روت» وزیر مشاور در امور اروپایی وزارت خارجه آلمان در سخنانی با اشاره به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اظهار داشت: زمان اجرایی شدن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ماه مارس سال 2019 میلادی تعیین شده و بعید به نظر می رسد که این زمان به تعویق بیفتد.

وی در ادامه افزود: در برخی محافل سیاسی اروپا سخن از تداوم مذاکره بر سر برگزیت تا سال آتی میلادی به میان آمده و می آید، اما باید به این نکته اذعان داشت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این باره به توافق رسیده و تداوم روند گفتگوها بعید است.

وزیر مشاور در امور اروپایی وزارت خارجه آلمان همچنین خاطرنشان کرد: برلین خواهان تداوم همکاری های لندن با اتحادیه اروپا پس از اجرایی شدن برگزیت بوده و در راستای تحقق آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

انگلیس باید تا آخر ماه مارس سال آتی میلادی از اتحادیه اروپا خارج شود.