به گزارش افکارنیوز،

تبعات سوء برگزیت، انگلیسی‌های ساکن فرانسه را نگران کرده و به افزایش درخواست برای دریافت شهروندی فرانسه منجر شده است. هزاران انگلیسی ساکن فرانسه برای دریافت ملیت فرانسوی وارد عمل شده اند.

این یکی از پیامد‌های برگزیت است. شمار متقاضیان در سراسر فرانسه به ویژه در منطقه جنوب غربی این کشور به شدت افزایش یافته است.

گزارشگر این شبکه گفت: گراهام هارت ساکن روستای فرانسوی اَریِژ است. لهجه گراهام در انگلیسی بودن وی هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد. گراهام هارت از بیست سال پیش در این منطقه که در جنوب غربی فرانسه واقع است، زندگی می‌کند. وی به طور کامل جذب جامعه فرانسه شده است. اما این کار برای گراهام چندان ساده نبوده است.

فرانس ۲۴ بخشی از سخنان گراهام را پخش کرد. وی گفت: در ابتدا ساکنان روستا دوست نداشتند یک انگلیسی را در همسایگی خود ببینند. اما بعد از مدتی آن‌ها می‌گفتند، می‌روم این انگلیسی را ببینم.

گزارشگر افزود: هم اکنون گراهام، اریژ را خانه خود می‌داند. پس از اعلام برگزیت، وی و خانواده اش خواستار دریافت ملیت فرانسوی شدند. خواسته آن‌ها محقق شد.

گزارشگر ادامه داد: انگلیسی‌ها روز به روز بیشتر برای دریافت ملیت فرانسوی وارد عمل می‌شوند. در سال دو هزار و هفده، سه هزار انگلیسی درخواست دریافت ملیت فرانسوی کردند. این تعداد در سال دو هزار و شانزده، هزار و سیصد و شصت و سه نفر بود.

امسال فقط در اریژ شمار انگلیسی‌هایی که برای دریافت ملیت فرانسوی اقدام کرده اند، هفت برابر افزایش یافته است. ابهام در باره تبعات برگزیت، برخی از این انگلیسی‌ها را نگران کرده است. هلن و پیتر کوزینس هر دو تبعه انگلیس هستند و از پیامد‌های برگزیت دچار نگرانی شده اند. آن‌ها نیز برای دریافت ملیت فرانسوی اقدام کرده اند.

فرانس ۲۴ بخشی از سخنان پیتر را پخش کرد. وی گفت: ما انگلیسی هستیم. اما در فرانسه زندگی می‌کنیم و در این کشور مالیات پرداخت کرده ایم. ما امیدواریم که بتوانیم اینجا بمانیم. اما نمی‌دانیم چه آینده‌ای در انتظار ماست.