آندره برویک قاتل و تروریست نروژی که به مخوف ترین قاتل تاریخ نروژ شهرت یافت در ماه ژوئیه با حمله به یک کمپ دانشجویان، ۷۷ دانشجو را به گلوله بست.او چند روز پیش قبل از حضور در دادگاه با دستهای دستبند زده شده به هیتلر ادای احترام کرد.