به گزارش ايسنا، مقامات اين كشور نگران اين هستند كه اين سرويس، تلاش هاي آنها براي مقابله با رانندگان متخلف را تضعيف كند.

این دادخواهی همچنین توییتر را ملزم به پرداخت ۲۹۰ هزار دلار برای هر روزی که از این درخواست تبعیت نکند، کرده است.