به گزارش افکارنیوز،

 بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه روز دوشنبه با صدور فرمانی، عادل انور العلبی را به جای بشر مازن الصبان به عنوان استاندار جدید دمشق منصوب کرد.

بشار اسد در فرمان خود همچنین کابینه عماد خمیس نخست‌وزیر سوریه را با تغییر ۹ وزیر ترمیم کرد و وزیران کشور، آموزش و پرورش، آموزش عالی، ارتباطات و فناوری، منابع آب، تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده، کار و مسکن، گردشگری و صنعت را تغییر داده است.

حسین عرنوس به سمت وزیر آبرسانی، عاطف نداف به سمت وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده، محمد خالد الرحمون به سمت وزیر کشور منصوب شد.

بر اساس این گزارش، محمد رامی رضوان به سمت وزیر گردشگری، عماد موفق العزب به سمت وزیر آموزش، بسام بشیر ابراهیم به سمت وزیر آموزش عالی، سهیل محمد عبداللطیف به سمت وزیر کار و مسکن، ایاد محمد الخطیب به سمت وزیر ارتباطات و فن آوری و محمد معن زین‌العابدین جذبه به سمت وزیر صنعت منصوب شدند.

از سوی دیگر، بشار اسد با صدور فرمان شماره ۱۹ سال ۲۰۱۸، هیات آشتی ملی را ایجاد کرد که مقر آن در دمشق پایتخت سوریه است.

طبق فرمان شماره ۳۶۱ سال ۲۰۱۸، ماموریت علی حیدر به عنوان وزیر مشاور در امور آشتی ملی پایان می‌پذیرد و به عنوان رئیس هیئت آشتی ملی در سوریه منصوب می‌شود.

رئیس‌جمهور سوریه روز دوشنبه همچنین طرح اصلاحات اداری را با هدف رشد و توسعه سازمان‌ها و ایجاد مکانیزم‌ها برای نهاد‌های دولتی به منظور رسیدن به توسعه حقیقی در کشور راه‌اندازی کرد.

اسد روز دوشنبه همچنین فرمانی را به شماره ۳۴۰ سال ۲۰۱۸ پیرامون احداث اداره کل بهداشتی و آموزش پزشکی تحت عنوان اداره کل بیمارستان ملی حمص صادر کرد.