به گزارش افکارنیوز،

لغو مشارکت پژوهشگران صهیونیست در این کنفرانس بنا به درخواست جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی «BDS» صورت گرفته است.

فعالان جنبش «BDS» علت درخواست خود برای لغو مشارکت پژوهشگران صهیونیست در این کنفرانس را تصویب قانون نژادپرستانه دولت یهود و تجاوزات و جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوارغزه و کرانه باختری عنوان کردند.

انجمن «یهودیان حامی فلسطین آزاد در آفریقای جنوبی» نیز از لغو مشارکت پژوهشگران صهیونیست در این کنفرانس استقبال کرد.