به گزارش افکارنیوز،

دولت انگلیس در رای گیری در پارلمان این کشور متحمل شکست شد و نمایندگان پارلمان با اکثریت آرا به دادن اختیارات و قدرت بیشتر به پارلمان در مورد مرحله بعدی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برکسیت) در صورت رای نیاوردن پیشنهادات ترزا می‌، نخست وزیر این کشور در یازدهم دسامبر رای دادند.

نمایندگان پارلمان انگلیس همچنین به طرحی رأی دادند که براساس آن دولت ترزا می به سرپیچی از لایحه پارلمان درباره انتشار کامل اسناد حقوقی توافق نامه خروج از اتحادیه اروپا متهم شد.

نمایندگان خواستار انتشار سریع و کامل اسناد حقوقی برکسیت توسط دولت شدند.