به گزارش افکارنیوز،

بازارهای عراق غرق در تخم‌مرغ‌های فاسد ترکیه‌ای و اوکراینی شده است و این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی همواره درخصوص واردات این تخم‌مرغ‌ها هشدار می‌دهند.

تعدادی از شهروندان عراقی به علت فاسد بودن تخم‌مرغ‌ها یا وجود لکه‌های خون در داخل تخم‌مرغ‌های وارداتی از ترکیه و اوکراین شکایت کرده‌اند، اما همچنان این نوع تخم‌مرغ‌ها وارد عراق می شود و شهروندان این کشور را با خطر مسمومیت غذایی مواجه کرده است.