به گزارش افکارنیوز،

'پیتر شریف' که از وی به عنوان مغز متفکر حمله به دفتر یک نشریه فرانسوی در سال 2015 یاد می شود، به فرانسه مسترد شد و قرار است در این کشور دادگاهی شود.

'کریستوف کاستانر' وزیر کشور فرانسه ضمن تائید این خبر تاکید کرد که شریف به محض ورود به فرانسه به بازداشتگاه منتقل شده و در زمان مناسب بعد از مراحلی، در دادگاه حاضر خواهد شد.

درسال 2015 میلادی، چند مرد مسلح با حمله به دفتر نشریه 'شارلی ابدو' حاضران در آنجا را به گلوله بستند که بر اثر آن 12 نفر جان خود را از دست دادند.

شریف در سال 2004 میلادی، در عراق در کنار تروریست ها علیه دولت این کشور می جنگید که پس از دستگیری به 15 سال حبس محکوم شد.

وی در سال 2007 از زندان گریخت و به سوریه رفت.

شریف در سوریه نیز بازداشت شد و به فرانسه مسترد گردید.دستگاه قضایی فرانسه برای وی 18 ماه حبس در نظر گرفت که وی در نهایت در سال 2011 توانست از زندان فرانسه نیز فرار کند.

شریف که پس از فرار از زندان فرانسه به یمن رفته بود، در سال 2015 با همراهی چند تن دیگر حمله به هفته نامه شارلی ابدو را برنامه ریزی و اجرایی کرد.