به گزارش افکارنیوز،

باوجود ممنوعیت یوگا در عربستان سعودی چند زن در یک استودیو در جده این ورزش را انجام می‌دهند.

در یک استودیو اسپرت با کفپوش چوبی شماری از زنان جوان عربستانی به تمرین یوگا می‌پردازند. ورزشی که طبق فتوای مفتی‌های سعودی در این کشور ممنوع است.

نوف مروی ۳۸ ساله سرپرستی این گروه را در شهر جده در غرب عربستان بر عهده دارد. او این ورزش را برای تغییر سبک زندگی زنان عربستانی لازم می‌داند.

یوگا در عربستان به عنوان عملی در جهت انحراف از دین شناخته می‌شود و نوف مروی می‌گوید زنان عربستانی با اتهام خیانت به دین مواجه هستند.

او گفت: یوگا یک ورزش است و ارتباطی با مذهب من ندارد.

یوگا که اصالتاً آدابی مربوط به هندوستان است، در سراسر دنیا مورد توجه قرار دارد.