به گزارش افکارنیوز،

وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه ای تاکید کرد که یک پاکستانی را به اتهام قاچاق هروئین اعدام کرده است.

این نخستین اعدام در سال 2019 در عربستان است؛ این کشور در سال گذشته حکم اعدام را در حق 125 نفر اجرا کرد.

مقامات سعودی حکم اعدام را به صورت گردن زدن با شمشیر و یا به ضرب گلوله در ملاء عام اجرا می کند.