به گزارش افکارنیوز،

«تسای اینگ ون» با اشاره به تهدیدهای چین مبنی بر استفاده از زور برای به دست آوردن کنترل تایوان اعلام کرد: امیدواریم که جامعه بین الملل این موضوع را جدی گرفته از مردم تایوان حمایت و پشتیبانی کند. اگر جامعه بین الملل از یک کشور دموکراتیک که مورد تهدید قرار گرفته است حمایت نکند، پس ممکن است از خود بپرسیم، کشور بعدی کدام است؟

این اظهارات در واکنش به سخنان جدید «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین ایراد شد.

رئیس جمهوری چین چند روز قبل مردم تایوان را به پذیرش این حقیقت که «الحاق به چین یک الزام است» فرا خواند.

وی همچنین بر روند صلح آمیز اتحاد فی‌مابین تحت سیستم «یک کشور، ۲ حکومت» تاکید کرد.

گفتنی است پکن تحت قانون چین واحد، به تایوان به چشم یک استان متمرد و جدایی‌طلب نگاه می‌کند.