به گزارش افکارنیوز،

نظرسنجی انجام شده از سوی «یوگاو» حاکی از آن است که ۵۳ درصد مردم انگلیس بر این باورند که حق تصمیم‌گیری نهایی درباره برگزیت باید به جای ترزا می نخست وزیر این کشور، به آنها داده شود.

این درحالی است که ۷۲ درصد از حامیان حزب کارگر موافق برگزاری همه‌پرسی مجدد برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت برگزیت هستند.

از سوی دیگر ۲۲ درصد از مردم نیز از توافق برگزیت به دست آمده میان ترزا می و اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند.

جالب آنکه از میان آنهایی که با برگزاری همه‌پرسی مجدد موافق هستند، ۵۴ درصد از علاقه به تداوم ماندن در اتحادیه اروپا می‌گویند حال آنکه ۴۶ درصد نیز موافق خروج هستند.

این نظرسنجی با حضور ۲۵ هزار نفر از مردم انگلیس انجام شد.

این درحالی است که ترزا می هنوز موفق به جلب نظر مساعد پارلمان برای موافقت با توافق پیشنهادی وی درباره برگزیت نشده‌ است.

حتی اعضای «توری» حزب متبوع وی نیز می‌گویند ترزا می بیش از حد انتظار در برابر اتحادیه اروپا نرمش نشان داده‌ است.

بیشتر دغدغه آنها از این بابت است که مبادا برای حفظ روند تجاری در مرز ایرلند، بریتانیا مجبور به تداوم پیروی از قوانین گمرکی اتحادیه اروپا بماند.