به گزارش افکارنیوز،

منابع لبنانی از انهدام شبکه داعشی در عرسال در این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ اعضای این شبکه چند سوری هستند که به بیعت و وابستگی به داعش اعتراف کرده اند.

اعضای این شبکه با ابوماریا از سرکرده های داعش در عراق و برخی دیگر از سرکرده های داعش در سوریه در ارتباط بودند.

یکی از اعضای این شبکه به ساخت مواد منفجره با هدف دست زدن به ترور در شهرک عرسال و حمله به نیروهای امنیتی و ارتش لبنان اعتراف کرد.