به گزارش افکارنیوز،

تلویزیون ژاپن روز سه شنبه گزارش کرد سال گذشته، تعداد زیادی از قایق های چوبی متعلق به کره شمالی در آبهای ژاپن سرگردان بودند و یا در سواحل این کشور به شن نشسته بودند که نیروهای گارد ساحلی ژاپن خدمه و ملوانان این قایق ها را نجات دادند.
در ماه ژانویه امسال، شش مرد در دریای ژاپن نجات و بعدا به مقام های کره شمالی تحویل داده شدند.
صلیب سرخ کره شمالی از طریق رسانه های دولتی این کشور گفت: ژاپن حمایت بشردوستانه فراهم کرده است تا این خدمه بتوانند به طور امن به وطن خود بازگردند.
تلویزیون ژاپن می گوید با توجه به اینکه در کره شمالی، سازمان های کمک رسانی به طور عملی از سوی دولت کنترل می شوند ابراز سپاسگزاری از ژاپن امری نادر است.