به گزارش افکارنیوز،

گروه النجباء که در کشورهای عراق و سوریه فعالیت نظامی دارد، با ده هزار نیروی مبارز از گروه‌های وفادار به ایران است و رهبران این گروه حمایت ایران را به طور علنی تأیید کرده‌اند.

گفتنی است که نگرانی مقامات آمریکا از فعالیت این گروه اسلام گرا رو به فزونی است. در ماه سپتامبر، «دیوید پردو»، «تد کروز» و «مارکو روبیو» سه تن از سناتورهای جمهوریخواه در کنگره آمریکا «قانون تحریم‌های تروریستی [علیه] نائبان ایران» را به کنگره ارائه کردند که به موجب آن، این گروه مورد تحریم قرار گرفت. در مجلس نمایندگان آمریکا نیز گروهی دوحزبی در ماه ژانویه لایحه متمم قانون فوق را به کنگره ارائه کردند.