به گزارش افکارنیوز،

اظهارات «ژایر بولسونارو» رئیس جمهور برزیل در مورد اینکه «در مورد هولوکاست امکان بخشش وجود دارد اما امکان فراموشی خیر»، موجب خشم مقامات اسرائیل شد.

در همین رابطه «رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی به شدت از بولسونارو انتقاد کرد. رئیس جمهور برزیل در واکنش به وی عنوان داشت که این انتقادها موجب دوری وی از دوستان اسرائیلی اش می‌شود.

ریولین در انتقاد از بولسوناور گفته بود: رئیس جمهور برزیل قصد پاک کردن یاد رنج یهودیان در اردوگاه‌های نازی، از اذهان عمومی را دارد. هیچ کس نمی‌تواند چنین چیزی را از یهودیان بخواهد و ما با کسانی که این طرز فکر را دارند همکاری نمی‌کنیم.