به گزارش افکارنیوز،

با اوج‌گیری تنش تجاری میان آمریکا و چین و افزایش متقابل و تنبیهی تعرفه‌های گمرکی بر کالا‌ها و محصولاتی وارداتی از دو کشور، رسانه‌ها و مطبوعات چین هشدار دادند در صورتیکه آمریکا این جنگ را ادامه دهد تا آخر ایستادگی خواهند کرد.

این هشدار خبرنگاران رسانه‌ها و مطبوعات چین یک روز بعد از آن داده می‌شود که دولت این کشور تعرفه‌های گمرکی کالا‌ها و محصولات آمریکایی را به ارزش ۶۰ میلیارد دلار افزایش داد. این ادبیات که مقامات و رسانه‌های چینی در پیش گرفته اند با ادبیات خویشتندارانه که تاکنون در این خصوص وجود داشت، کاملا در تضاد است.

جنگ تجاری میان چین و آمریکا روز دوشنبه با شدت بیشتری نسبت به گذشته آغاز شد.

در همین راستا تلویزیون دولتی چین (سی سی تی وی) روز سه شنبه با پخش هم زمان گزارش‌های خبری که در دیگر شبکه‌های خبری چین نیز پخش می‌شد لحنی تندی در قبال آمریکا در پیش گرفت. اندکی پیش از آن دولت چین خبر افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالا‌ها و محصولاتی وارداتی از آمریکا را اعلام کرده بود. مجری این شبکه امروز اعلام کرد برای گفتگو در‌ها باز است، اما اگر قرار باشد بجنگیم تا آخر خواهیم جنگید.