به گزارش افکارنیوز،

داده‌های آماری «فکت چکرز» که همه اظهارات و گفته‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را تجزیه و تحلیل می‌کند، نشان داد او در مدت ۸۶۹ روز ریاست جمهوری اش، ۱۰۷۹۶ ادعای دروغین و نادرست مطرح کرده است.

اخبار بین الملل- در واقع رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۲۶ آوریل از تعداد ۱۰ هزار ادعای دروغینفراتر رفت. این داده‌ها نشان می‌دهد که ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید، روزانه حدود ۱۲ ادعای دروغین به زبان آورده است.

حدود یک پنجم این ادعا‌های دروغین ترامپ در ارتباط با مسئله مهاجرت است. همچنین پرتکرارترین ادعایی که رئیس جمهور آمریکا به زبان آورده است به خصوص از زمان تعطیلی دولت آمریکا، مربوط به دیوار مرزی مکزیک بوده که او همیشه مدعی شده این دیوار در حال ساخته شدن است.

بر اساس این گزارش، ادعا‌های دروغین ترامپ در ارتباط با تجارت و تحقیقات مربوط به دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم ۱۰ درصد کل دروغهایش را شامل می‌شود.

به نوشته سی ان ان، رئیس جمهور آمریکا به طور روزانه ۱۲ بار دروغ می‌گوید؛ که این تعداد بیشتر از تعداد دفعاتی است که بیشتر آمریکایی‌ها دستان خود را در یک روز می‌شویند. بر اساس داده‌های یک مؤسسه امور خدماتی آمریکا، فقط ۵۰ درصد آمریکایی‌ها دستان خود را روزانه بیش از ۱۰ بار می‌شویند!

بر اساس داده‌های فکت چکرز، رئیس جمهور آمریکا در سال نخست ریاست جمهوری اش روزانه ۵.۹ دروغ یا ادعای دروغین به زبان آورده بود. این در حالیست که در سال دوم ریاست جمهوری اش تا تاریخ ۲۶ آوریل، این رقم به روزانه ۱۶.۵ دروغ افزایش یافت. یعنی ادعا‌های دروغین ترامپ در سال دوم ریاست جمهوری اش حدودا سه برابر شده است. ترامپ در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری اش هم ۴۹۲ ادعای دروغین به زبان آورده بود.