به گزارش افکارنیوز،

گیر پدرسون، فرستاده سازمان ملل به سوریه پس از دیدار با ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه گفت به زودی کمیته تدوین قانون اساسی تشکیل خواهد شد.

اخبار بین الملل_ پدرسون در پایان این دور از مذاکرات، از پیشرفت گسترده در مذاکرات خبر داد و افزود: زمان تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی بسیار نزدیک است و این موضوع به منزله مقدمه‌ای برای راه حل فراگیر سیاسی خواهد بود.

اخبار بین الملل_ او گفت گفت‌وگو‌ها بسیار سازنده بود اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.

به نظر می‌رسد دمشق با پیشنهاد پدرسون در زمینه کمیته تدوین قانون اساسی موافقت کرده است و شاید وزارت خارجه سوریه در این زمینه بیانیه‌ای صادر کند.

پدرسون همچنین گفت: با ولید المعلم درباره اوضاع ادلب گفت‌وگو کردیم.

وی افزود: امیدواریم بار دیگر ثبات برقرار شود و هر چه سریع تر، اجرای توافق ترکیه و روسیه در این منطقه از سر گرفته و درگیری‌ها متوقف شود.