به گزارش افکارنیوز به نقل از بی بی سی، اوباما روز سه شنبه رقیبان جمهوریخواهش را به کوشش برای مداخله نظامی در ایران متهم ساخت، بی احتیاطی و بی ملاحظگی بعضی افراد هنگام سخن گفتن در باره جنگ را تقبیح کرد و گفت در این مقوله جایی برای بی احتیاطی وجود ندارد.

نامزدهای جمهوریخواه ریاست جمهوری امریکا هشدار داده اند که انتخاب دوباره پرزیدنت اوباما دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را مسلم خواهد ساخت. هر ۳ امیددار ریاست جمهوری در جمع یک گروه طرفدار اسراییل در واشنگتن خواستار رویکرد سخت تری نسبت به ایران شدند – از استقرار کشتیهای جنگی در سواحل ایران تا از بین بردن تاسیسات اتمی آن.

اوباما از سیاست خود نسبت به ایران دفاع کرد و گفت هنوز پنجره فرصت برای حل تنش با ایران از راههای دیپلماتیک باز است.

در مورد اسراییل و پیشنهادهایش که ممکن است به تاسیسات اتمی ایران حمله کند، پرزیدنت اوباما گفت مساله فقط این نیست که اگر اقدام ناپخته ای صورت گیرد چه نتایجی برای اسراییل ببار خواهد آمد، به امریکا نیز مربوط می شود، بنابراین مهم است که رویکردی دقیق و اندیشمندانه اتخاذ شود.