به گزارش افکارنیوز،

«عبدالقادر المرتضی» رئیس کمیته اسیران وابسته به انصارالله یمن از اجرای طرح تبادل اسیران طی امروز خبر داد.

اخبار بین‌الملل- وی افزود: ما مکان نگهداری این اسرا را به اطلاع صلیب سرخ رسانده ایم تا ائتلاف متجاوز آنها را هدف قرار ندهد.

المرتضی تصریح کرد: در میان اسیران دشمن، دهها نوجوانان با سن ۱۵ تا ۱۶ سال نیز حضور دارند. طرح تبادل اسیران، نشان دهنده صداقت ما در اجرای توافقنامه سوئد است و از طرف مقابل می خواهیم همین اقدام را انجام دهد.

وی تاکید کرد: ما طی امروز روند تبادل اسیران را با نظارت سازمان ملل انجام می دهیم و در جریان آن قرار است ۳۵۰ اسیر از جمله ۳ سعودی مبادله شوند.