به گزارش افکارنیوز،

رئیس سازمان مبارزه با تجارت انسان در تونس گفت: این سازمان در خصوص بدرفتاری با 35 زن تونسی در عربستان به دستگاه قضایی تونس شکایت کرده است.

اخبار بین‌الملل- خانم روضه العبیدی درگفت وگو با روزنامه تونسی الصباح نیوز اظهارداشت: این زنان هنگامی که مشغول کار بودند،  مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند  البته این مسئله محدود به آنان نمی‌شود بلکه زنان دیگری هم در عربستان در معرض بدرفتاری قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: ما درصدد احقاق حقون زنان تونسی هستیم و تا جایی که بتوانیم این موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهیم. ناگفته نماند که مشکل بدرفتاری با زنان در عربستان خیلی حادتر و عمیق تر از این است که به صورت فردی مورد بررسی قرار بگیرد. ضروری است که بدرفتاری با زنان طی یک پرونده و به صورت جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

العبیدی با بیان اینکه در قانون اساسی تونس توجه ویژه ای به موضوع مبارزه با تجارت انسان شده است، اظهار داشت: این قانون مورد تایید دولت نیز قرار گرفته است، لذا با توجه به این موضوع تونس می‌تواند از حقوق تمام شهروندان خود در این زمینه دفاع کند.

زنانی که برای گذران زندگی خود و خانواده خویش نیازمند شغلی هستند، در کشورهای فقیر گرفتار باندهای تجارت انسان می‌شوند. این باندها برخی از زنان مزبور را به عربستان انتقال می‌دهند تا به عنوان خدمتکار در خانه ها، هتل ها و فروشگاه ها.. فعالیت کنند. این زنان در معرض بدرفتاری، ضرب و شتم و حتی تجاوز جنیس برخی صاحبکاران خود قرار می‌گیرند، اما بیشتر حوادث تلخ رسانه ای نمی‌شود و کمتر مورد پیگرد حقوقی قرار می‌گیرند.