به گزارش افکارنیوز،

سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه اظهار کرد:  ما برای داعشی‌های هیچ کسی هتل نیستیم.

اخبار بین‌الملل- وزیر کشور ترکیه تهدید کرد، زندانی‌های داعش را به کشورهای اصلی‌شان در بین کشورهای اروپایی بازمی‌گرداند.

سویلو افزود: اروپا به نام انسانیت هیچ پناهجویی را نپذیرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اظهارات اروپایی‌ها پیرامون لغود شهروندی اعضای اروپایی داعش، پذیرفتنی نیست. این موضوع در عین حال فرار از مسؤولیت پذیری است.