هزاران تن از مردم یونان در سالگرد قیام دانشجویان این کشور، به سمت سفارت آمریکا در آتن تظاهرات کردند.

اخبار بین الملل- بر این اساس، در این تظاهرات که در یادبود قیام دانشجویان در سال ۱۹۷۳ صورت گرفته بود، هزاران نفر از جمله نخست وزیر سابق یونان شرکت داشتند. قیام دانشجویان در آن سال در اعتراض به حکومت نظامی این کشور و حمایت آمریکا از دیکتاتور‌های نظامی یونان انجام شد که منجر به جان باختن ۲۳ تن و زخمی شدن صد‌ها نفر شد.

در تظاهرات امسال مردم یونان، هزاران نفر با شعار‌هایی به سمت سفارت آمریکا حرکت کردند. ۵ هزار پلیس نظم و امنیت این تظاهرات را تامین کردند.