افکار نیوز - به گزارش تلویزیون بی بی سی عربی، پنجاه میلیون نفر هم اکنون در هند بالای خط فقر قرار گرفته اند و تعداد فقراء به سیصد و شصت میلیون نفر کاهش یافته است. اما منابع دیگر به ویژه اعضای احزاب مخالف می گویند تعداد فقراء بسیار بیشتر از آماری است که مقامات این کشور اعلام می کنند.

گزارشگر بی بی سی در گزارشی از یک خانواده هندی گفت: در یکی از محله های فقیر نشین هند این خانم با چهار فرزند و همسرش زندگی می کند او به همراه خانواده اش با درآمدی که از یک دلار در ماه تجاوز نمی کند برای ادامه حیات می جنگد اما براساس معیارهای دولت، این خانم از فقیران هند محسوب نمی شود.

اگر بخواهید در هند جزو فقیران محسوب بشوید نباید درآمد ماهانه تان از پنجاه سنت در ماه تجاوز بکند این در حالی است که بانک جهانی خط فقر در هند را درآمد کمتر از یک دلار و بیست و پنج سنت تعیین کرده است.

با وجود این، میانگین فقر در پنج سال گذشته در هند کاهش یافته و امروز تعداد فقیران در این کشور به سیصد و شصت میلیون نفر یعنی کمتر از یک سوم جمعیت این کشور رسیده است. ولی منتقدان دولت از جمله احزاب مخالف معتقدند تعداد فقیران در هند بسیار بیشتر از این آمار است آنها دولت را متهم می کنند که می کوشد حجم مشکلات را کم نشان دهد. حکومت هند تاکید می کند با تمام توان می کوشد غذا، آموزش و بهداشت در مناطق دور افتاده ارائه کند اما یک گزارش بانک جهانی که در سال گذشته منتشر شد نشان داد فساد و سوء مدیریت در توزیع ثروت مانع پیشرفت در زمینه مبارزه با فقر در هند شده است.