حزب الله لبنان در بیانیه‌ای کنفرانس بحرین با هدف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

اخبار بین الملل - در بیانیه حزب‌الله لبنان در این باره آمده است: این کنفرانس که تحت عنوان ظاهری «آزادی دینی» در منامه برگزار شد به شدت محکوم است. ما به شدت نقش توطئه‌آمیز و خیانتکارانه رژیم آل‌خلیفه در عادی سازی روابط با دشمن را محکوم می‌کنیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: دولت بحرین این کشور را به محلی برای نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی در میان امت اسلامی تبدیل کرده است.