به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از فرانس پرس نوشت: ماریو مونتی تاکید کرد ، علی رغم اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی طی ماههای گذشته شرایط اقتصادی ایتالیا هنوز خوب و مطلوب نیست و در صورت عدم همکاری اتحادیه های کارگری این وضعیت نابسامان اقتصادی ادامه خواهد یافت . بر اساس این گزارش اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی از سوی دولت ایتالیا با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه با مخالفتهای وسیع و گسترده داخلی از سوی اتحادیه های بزرگ کارگری روبرو شده است . وی که در نشستی با رهبران اتحادیه های کارگری ایتالیا سخن می گفت ، افزود ایتالیا قصد دارد با توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری با کشورهای شرق آسیا میزان صادرات خود به این کشورها را افزایش دهد . دولت ایتالیا به تازگی طرح اصلاح قانون کار این کشور را تصویب کرده است که این مساله با مخالفت شدید اتحادیه های کارگری روبرو شده است . وی در ادامه گفت اقتصاد ایتالیا در شرایط درخشان و خوبی قرار ندارد و ما نمی توانیم نسبت به بهبود شرایط اقتصادی ایتالیا به مردم قول مساعدی بدهیم . وی افزود ما امروز نمی توانیم با اطمینان خاطر بگوییم مشکلات اقتصادی و مالی ایتالیا را حل و فصل کرده ایم . متاسفانه نمی توان کلیه مشکلات اقتصادی و مالی ایتالیا را در یک سال حل و فصل کرد . این مشکلات طی دهه های گذشته به وجود آمده است و برای حل و فصل آنها به زمان زیادی نیاز داریم . ایتالیا از زمان وقوع بحران مالی و بدهی منطقه یورو سه طرح ریاضت اقتصادی را تصویب کرده است . مونتی در پایان هشدار داد ، اگر کشورهای منطقه یورو اصلاحات ساختاری اقتصادی و مالی را در اولویت قرار ندهند ، خطر گسترش بحران مالی یورو سایر این کشورها را نیز تهدید خواهد کرد . پیش بینی می شود ایتالیا امسال با کاهش شدید رشد اقتصادی روبرو شود .